Moj komentar

Baš to sam previdela dok sam čitala, razmišljala i pisala o E-učenju, baš to što moja koleginica Tanja Jovanović nije, i to ono najvažnije: osmesi i radoznale oči naših učenika kada uđem u učionicu. Ništa nemože da zameni takve poklon.

Advertisements

E-UČENJE

Šta je elektronsko učenje (obrazovanje)?Слика
To je najpre širok pojam koji obuhvata različite oblik učenja uz pomoć informaciono-komunikacionih tehnologija. Elektonsko obrazovanje je svakim obrazovni  programom koji koristi informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) u cilju realizacije nastave/učenja. Pod elektronskim obrazovanjem smatra se širok skup obrazovnih aktivnosti pri čemu se sa manje pažnje razmatra pitanje infrastrukture a mnogo više načina komunikacije, saradnje, interaktivnosti, kvaliteta nastavnih sadržaja, usluga, prakse i sl.

U evropskom obrazovnom prostoru dosta se pažnje posvećuje elektronskom učenju i obrazovanju na daljinu. Postoje brojni razvojni programi finansirani od strane Evropske Unije kojima se u školama podstiče primena novih IKT.

European Schoolnet mesto je gde se možemo informisati o različitim IKT programima za škole. Takođe, Evropska Unija ima zajednički informativni portal posvećen elektronskom učenju www.elearningeuropa.info gde se možete informisati o aktuelnostima i razvoju ove oblasti u Evropi.

Elektronsko učenje možemo još definisati proces transfera znanja i veština preko mreže uz korišćenje računarskih aplikacija i okruženja u procesu učenja. Te aplikacije i procesi obuhvataju učenje preko Web-a, preko računara, u digitalnim učionicama, kao i digitalnu kolaboraciju. Sadržaji se prenose preko Interneta, satelitske televizije i CD-ROM-a.
U Evropi, Sevrnoj Americi, Japanu i drugim razvijenim zemljama, koršćenje tehnologija Web inteligencije u razvoju sistema za elektronsko učenje je već postalo zaseban pravac istraživanja. Neki srpski istraživači  će biti uključeni u ovaj projekat, oni učestvuju u nekim evropskim i drugim internacionalnim projektima iz ove oblasti. Oni nameravaju da kroz ovaj projekat prenesu iskustva i rezultate tih internacionalnih projeka u istraživačko-razvojne napore akademske i softversko-industrijske sredine u Srbiji, te da na taj način unaprede stanje stvari u sadašnjim inicijativama u Srbiji u oblasti elektronskog učenja.

Predmet koji predajem zahteva da pratim, učestvujem i koristim elemente e-učenja onoliko koliko dozvoljavaju tehnički uslovi, gde ne mislim samo na kompjutersku opremu, internet konekciju i sl. već i na moje angažovanje, strukturu i tehničku opremljenost učenika individualno. Sve je više sadržaja, različitih elemenata e-učenja koji se mogu preuzeti sa Interneta i prilagoditi nastavi predmeta. Takođe je sve više kurseva, online seminara (među kojima je i ovaj) koji edukuju nastavnike u oblasti elektronskog učenja. Znam koliko je teško nekim kolegama da naprave elektronsku pripremu za čas a kamo li da koriste IKT u nastavi. Međutim, učenici su naši pokretači te tako moramo prići njima, prenositi im znanje i razvijati veštine na njihovom „jeziku“ i biti sa njima na istim talasnim dužinama a to je svakako E-učenje