WiFi

wifi        WiFi је технологија која дозвољова трансфер података преко специфичн радио фреквенциоваква технологи елеминише потребу за кабловским  конекцијама омогућивши  потпуну  преносивост уређаја.
WiFi револуција је била најављивана у више наврата  али је увек посустајала  због тема као што су беѕбедност и цена и, међутим мобилни телефони су проширили разумевање бежичне комуникације увећавши апетите  корисника који су довели до све веће производње WiFi производа до тачке потпуне комерцијализације.
            Померање радио фреквенце није ништа ново нити непознато, шта више Морзеува азбука је веома слична са данашњом  WiFi технологијом, то је чињеница  прва и једнина бежична бинарна транѕмисија које је људски род протеклих 20 година унапређивао за репродукцију људског гласа у аналогни формат .
Телфон је револуционарно маскирао могућност транзмисије података, међутим ово није остављено као крајна тачка međutim  обзиром да су војске из целог света настављале са изградњом података кроз РФ транзмитере.
WiFi данашњице је далеки рођак Морзеовог сигнала, иако уместо мале ширине  псега слања тачке и повлаке некада послатих хиљаду битова сваког секунда, данас меримо у килобитобима по секудни а са новијим технологијама па и у мегабитовима.
WiFi kao као стандард користи 2.4 GHz распон који је већином неискоришћен од стран Европске војске и других РФ корисника  као што су мобилне комуникације,ова фреквенца се даље дели у канале из којих  бежични уређај може да користи транзмитове податке bežični како би избегао интерфренције између фреквенци са другим уређајима па чак и да “скаче“ између средњих токова податка.

 

Advertisements

Zanimljivost sa telefonskim brojem

images[6]Uzmite kalkulator.

 

1.   Ukucajte PRVE TRI CIFRE vašeg telefonskog broja.

2.   Pomnožite to sa 80.

3.   Dodajte 1,

4.   pa sada tu cifru pomnožite sa 250.

5.   Sada na taj zbir dodajte (+) POSLEDNJE 4 CIFRE vašeg telefonskog broja

6.   i, za svaki slučaj, dodajte tu cifru od četiri poslednja broja telefona još jednom!

7.   Od dobijene sume oduzmite 250, i

8.   Sve zajedno podelite bratski – dakle sa 2.

 

Na šta vas podseća konačan rezultat?

Zadatci –liniska struktura

 1. images[6] (2)Dat je kurs evra u dinarima i iznos u dinarima. SAP koji za dati iznos u dinarima izračunava protivvrednost u evrima.
 1. Dati su      broj sati, cena sata i porez. SAP koji izračunava bruto i neto zaradu.
 2. Dati su      dužina pređenog puta u metrima i prosečna brzina kretanja u km/h. SAP koji      izračunava potrebno vreme pređenog puta u sekundama.
 3. SAP koji      izračunava broj sekundi jednog veka.
 4. Date su zaključne ocene jednog učenika iz biologije za 4 razreda. SAP, koji izračunava njegovu prosečnu ocenu iz biologije za 4 razreda.
 5. Data su      tri broja. SAP koji izračunava količnik njihovog zbira i proizvoda.
 6. Data su 4      broja. SAP koji izračunava njihovu aritmetičku sredinu.
 7. Data su 4      broja. SAP koji izračunava koren aritmetičke sredine njihovih apsolutnih      vrednosti.
 8. Data su 4      broja. SAP koji izračunava kvadrat zbira njihovih kubova.
 9. Data su 4      broja. SAP koji izračunava koren aritmetičke sredine njihovih kubova.
 10. Date su      koordinate tačke u ravni. SAP koji izračunava rastojanje tačke od      koordinatnog početka.
 11. Date su      koordinate dve tačke u ravni. SAP koji izračunava rastojanje između njih.
 12. Data je      površina jednakostraničnog trougla. SAP koji izračunava obim tog trougla.
 13. Data je      površina jednakostraničnog trougla. SAP koji izračunava obim kruga      opisanog oko trougla.
 14. Data je      površina jednakostraničnog trougla. SAP koji izračunava površinu kruga      upisanog u trougao.
 15. Dat je      obim pravilnog četvorougla. SAP koji izračunava dijagonalu pravilnog      četvorougla.
 16. Data je      površina pravilnog šestougla. SAP koji izračunava njegov obim.
 17. Data je      površina kruga. SAP koji izračunava obim kruga.
 18. Data je      površina kruga. SAP koji izračunava obim kvadrata upisanog u krug.
 19. Dat je      obim jednakokrakog pravougolog trougla. SAP koji izračunava njegovu      površinu.
 20. Data je      površina kocke. SAP koji izračunava zapreminu kocke.
 21. Data je      površina lopte. SAP koji izračunava zapreminu lopte.
 22. Data je      površina lopte. SAP koji izračunava zapreminu kocke upisane u loptu.
 23. Data je      površina bazisa i visina valjka. SAP koji izračunava površinu omotača      valjka.
 24. Date su      koordinate gornjeg desnog i donjeg levog temena pravougaonika, čije su dve      stranice paralene x, a druge dve y osi. SAP      koji izračunava njegovu površinu, obim i dijagonalu.
 25. Date su      koordinate centra i jedne tačke na kružnici. SAP koji izračunava površinu      i obim kruga.
 26. Date su      koordinate za tri tačke u ravni. SAP za izračunavanje površine i obima      trougla, koje one obrazuju.
 27. Dat je      dvocifren broj. SAP koji nalazi aritmetičku sredinu njegovih cifara.
 28. Dat je      trocifren broj. SAP koji nalazi aritmetičku sredinu njegovih cifara.
 29. Za jednu      utakmicu su u prodaji karte za stajanje po ceni od 100 dinara, za sedenje      po ceni od 200 dinara i za ložu po ceni od 500 dinara. Prodato je N karata      za stajanje, M karata za sedenje i L karata za ložu. SAP koji izračunava      ukupan prihod od prodatih karata